Home

 

   

 

Næsborg-CV

Referenceliste    Kursusliste 

Kontaktinformation

Mangler De informationer er De yderst velkommen til at kontakte mig pr. mail: Lars@naesborg-web.dk

Tlf.: +45 40831720

Linkedin: http://dk.linkedin.com/in/naesborg

"Nutid"

Pr. 1 februar 2008 ansat som afdelingsleder ved Mariendal El-Teknik A/S, en del af Mariendal Gruppen A/S.

Pr. 1 april 2009 yderligere udnævnt til funktionschef for Mariendal Svagstrøm på landsplan.

Mariendal Gruppen beskæftiger ca. 240 medarbejdere, som arbejder med alle former for el-, sikrings-, CTS-, automations- og IT-installationsopgaver. Mariendal er en gazelle-virksomhed med en dedikeret strategi og ambitiøse mål.

 

I mit job som afdelingsleder for Service & Installationsafdelingen i Aalborg, har jeg ansvar for ca. 30 medarbejdere heraf 3 funktionærer.

 

I jobbet som Funktionschef, varetages interesser og koordineres opgaver for 12-25 medarbejdere beskæftiget med AIA / ADK / ITV & ABA anlæg overalt i Danmark, heraf de 8 teknikere direkte i Aalborg afdelingen, ligeledes varetages projektstyring af store projekter inden for området i hele landet. 

"Stil"

Min ledelsesstil må betegnes som dynamisk og medengagererende, hvor jeg giver den enkelte medarbejder lov til at udfolde sig, og udnytter medarbejderens evne i arbejdet til at deltage i beslutningsprocesser og derved påtage sig et ansvar. Dette ved at hjælpe gruppen af medarbejdere til at træffe den ønskede beslutning selv.

Min autoritet er delvist baseret på kundskaber inden for de enkelte arbejdsområder, samt evnen til at tage en beslutning baseret på et hurtigt overblik over konsekvenser, på godt og ondt.

Økonomisk velfunderet, med en evne til at opnå det ønskede resultat, resultatorienteret ledelse indgår således også som en naturlig del af dagligdagen.

Jo hurtigere medarbejdergruppen tilpasser sig markedet jo hurtigere er vi i front.

På længere sigt er målet at:

-- Øge medarbejderens motivation.

-- Øge medarbejderens villighed til at acceptere forandring. 

-- Forbedre beslutningers kvalitet.

-- Fremme den enkelte medarbejders personlige udvikling. 

"Fortid"

Efter i 1981 at have afsluttet folkeskolens 10 klasse udvidede afgangseksamen, på Stolpedalsskolen i Aalborg, startede jeg på efg-basisår, el-linien, som blev afsluttet i sommeren 1982, hvorefter jeg kom i lære som Automatikmekaniker på ... 

Aalborg Portland A/S samme år, efter endt uddannelse fortsatte jeg mit virke der, hvor jobbet hovedsagligt bestod af El-fejlfinding samt PLC programmering på industrianlæg, her startede jeg ligeledes min merkonom lederuddannelse.

April 1994 traf jeg det valg at ville prøve nye udfordringer jeg startede som Automatikmekaniker / Servicetekniker hos ...

El-installatør Ole Espensen, opkøbt i 1996 af MT EL-PRO, El delen af Monberg & Thorsen A/S koncernen.

Efter Monberg & Thorsen A/S og Højgaard & Schultz a/s fusionen i 2001, MT Højgaard Installation a/s

Senest august 2002 med det nye navn Lindpro a/s.

Her var jeg var indtil 2008 ansat som Serviceleder / overmontør for Lindpro a/s afdeling for Sikring | Tele | Data | Kald | Brand  i Nordjylland, herunder også ledelse af Dansikring Service Center Nordjylland.

En baggrund som tekniker i industrien og en stor interesse for ledelse og økonomi, danner base for jobbet. 

Jobbet bestod af prisberegning, salg, projektstyring, forhandling, samt koordinering af ca. 2-3000 serviceopgaver om året inden for ovennævnte områder, med en medarbejderstab på ca. 8-18 servicemontører og dermed en væsentlig del af serviceomsætningen i virksomheden Lindpro a/s Nordjylland. Ligeledes afvikledes der sideløbende med opgaven som serviceleder større og mindre projekter.

Jobbet indebar ud over de ledelsesmæssige aspekter og udfordringer også en stor grad af frihed inden for det økonomiske, lige fra indkøb til salg, dette blev styret med de mest moderne "værktøjer" inden for IT.

Mit primære mål var at danne en sammentømret gruppe af medarbejdere med stor fleksibilitet, og selvstændighed, der såvel arbejdsmæssigt som økonomisk er en væsentlig bidrager til Lindpros samlede forretninger i Danmark.

Ligeledes var deltagelse i Lindpros samarbejde mellem afdelinger i Danmark en del af jobbet, dette skete gennem deltagelse i diverse ERFA udvalg og strategiske arbejdsgrupper.

Job "Highlights"

(Se derudover referenceliste)

2009->
Medlem af leder gruppen i Mariendal El-Teknik A/S.

2009->
Funktionschef Sikring Danmark, Mariendal El- Teknik A/S.

2008-> 
Afdelingsleder Mariendal El-Teknik A/S, Aalborg afd. service og installation. 

2005-> 2008
Medlem af strategisk arbejdsgruppe vedr. nutidige &  fremtidige IP/Tele produkter & opgaver i Lindpro a/s.

2005-> 2008
Medlem af samarbejdsudvalget Lindpro a/s Aalborg afdeligen.

2005->2006
Arbejdsgruppe for Direktionens strategiprojekt intelligente installationer Lindpro a/s 2005.

2004 -> 2006
ERFA gruppe konceptet "PIL"  (projektleder uddannelse i Lindpro a/s)

2003->2004
Lindpro a/s 's ERFA gruppe for konceptet "Service +" udvikling af servicekoncept for omsætningsfremgang inden for service.

2001-> 2008
Medlem af Lindpro a/s 's  ERFA gruppe inden for Sikring, varetager produktvalg, samt oplæg til ledelsen omkring kampagner / strategier.

2001 -> 2008
Serviceleder for afdelingen Sikring / Tele / Data / Kaldeanlæg / Brand, herunder leder af Dansikring servicecenter Nordjylland.

2001->2005
Serviceleder Industri & Sikring i Nordjylland.

1999-> 2008
Kasserer og medlem af bestyrelsen i personaleforeningen Lindpro a/s Aalborg.

1999
3M's certifikat for
3M, Volition
Fiber cabling system Bury sct. Edmund/UK

1999-> 2000
Intel Certified Integration Specialists, network track,
Azlan/Workingham/England &
Global Knowledge/Stockholm/Sverige.

1996->2001
Industri og edb / IT prisberegning  / projektering  / udførelse. 

1996->2001
IT ansvarlig i MT EL-PRO's afdelinger i Aalborg og B&O i Struer.

1992->1999
Merkonom Virksomhedsøkonomi
Ledelse & Samarbejde
Virksomhedsorganisation
IT i organisationen.

1985->1994
Automatikmekaniker / Tekniker Aalborg Portland A/S

1982->1985
Automatikmekanikerlærling Aalborg Portland A/S

------------------------------------------------------------

Private "Highlights" / Tillidshverv

2007-> 2009
Forældreudvalg VØS 

2005
Andet barn

2005-> 2006
Suppleant kontaktudvalget for  selvejende institutioner under Aalborg Kommune.

2005 -> 2007
Revisorsupleant Ejerlav "sommerhus" 

2005->2007
Medlem af bestyrelsen Vejgaard Børnehave, selvejende institution i Aalborg Kommune.

2005
Sommerhus.

2001
Første barn.

1990
Hus Aalborg.

1987->1990
Formand for ejerforeningen.

1986
Ejerlejlighed Aalborg.

1982
Lejet Lejlighed Skalborg.


"Beskrivende nøgleord i uprioriteret rækkefølge"

Entusiastisk, intuitiv, kreativ, energisk, overbevisende, selvtillidsfuld, krævende, individualistisk, utålmodig, direkte, hurtig, selvmotiveret, ambitiøs, resultatfokuseret.

".pdf Data"

Venligst bemærk at den personlige udvikling har gjort at nogle af nedenfornævnte data ikke længere er 100% retvisende.

Klik på linier herunder for at åbne .pdf filer

Link til anbefaling 2005 Lindpro a/s 

Link til anbefaling 1994 Aalborg Portland A/S

Link til INITA afdelingsledertest 2002

Link til PAEI test 2002

Link til PAEI test 2004